SẢN PHẨM

Gia công cơ khí chính xác

Nhà máy sản xuất

Kính hiển vi

ZEISS (Đức), MEIJI (Nhật Bản)

Máy đo 3D CMM

ZEISS (Đức), ACCRETECH (Nhật)

Hệ thống rửa xe

Thiết kế, lắp đặt hệ thống tự động

Dầu công nghiệp

ENEOS (Nhật Bản), MASTER (Mỹ)

Test nhanh

Test dị ứng, vi sinh, vệ sinh ATTP

Máy chế biến thực phẩm

Máy làm bún, phở,…

Máy quang phổ

GBC (Malaysia)

Gia công cơ khí chính xác

Nhà máy sản xuất

Dầu công nghiệp        

ENEOS (Nhật Bản)

Kính hiển vi

ZEISS (Đức), MEIJI (Nhật Bản)

Máy đo 3D CMM

ZEISS (Đức) ___________________________________

Test nhanh

Test dị ứng, vi sinh, vệ sinh ATTP

Hệ thống rửa xe

Thiết kế, lắp đặt hệ thống tự động

Máy chế biến thực phẩm

Máy làm bún, phở,…

Máy quang phổ                            

GBC (Malaysia)

YAMAGUCHI

GIẢI PHÁP

TOÀN DIỆN

VỀ ĐO LƯỜNG

YAMAGUCHI

Giải pháp toàn diện về đo lường

ĐỐI TÁC

đối tác yamaguchi
đối tác yamaguchi
đối tác yamaguchi
daiwaogp (2)
đối tác yamaguchi
đối tác yamaguchi
đối tác yamaguchi
master-fluid-solutions_owler_20191007_221503_original (1)
đối tác yamaguchi
đối tác yamaguchi
đối tác yamaguchi
đối tác yamaguchi
eneos-logo-087B4564A5-seeklogo.com
images (1)
master-fluid-solutions_owler_20191007_221503_original (2)
đối tác yamaguchi
đối tác yamaguchi
đối tác yamaguchi
đối tác yamaguchi
MEIKO (1)
logo-accretech
đối tác yamaguchi
đối tác yamaguchi
đối tác yamaguchi
logo-vinfast-inkythuatso-21-11-08-55
đối tác yamaguchi
đối tác yamaguchi
đối tác yamaguchi
daiwaogp (2)
đối tác yamaguchi
đối tác yamaguchi
đối tác yamaguchi
đối tác yamaguchi
đối tác yamaguchi
MEIKO (1)
đối tác yamaguchi
đối tác yamaguchi
master-fluid-solutions_owler_20191007_221503_original (1)
đối tác yamaguchi
đối tác yamaguchi
đối tác yamaguchi
đối tác yamaguchi
eneos-logo-087B4564A5-seeklogo.com
images (1)
master-fluid-solutions_owler_20191007_221503_original (2)
logo-accretech
đối tác yamaguchi
đối tác yamaguchi
đối tác yamaguchi

Tin tức